Materiały do pobrania

Katalog

Katalog SKOPLAST w formacie PDF

Polityka jakości

Załącznik nr 6 do Księgi Jakości

Certyfikat 93/22/Z

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0292 wydanie 2

PE 100RC

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 005-UWB-120

PE 100, PE100RC

Atest higieniczny B.BK.60110.0771.2022

Rury PVC-U

Atest higieniczny B.BK.60110.0922.2022

Rury i kształtki z polietylenu PE100, PE80, PE100RC

PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 150

PE100 (gaz)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 152

PE100RC (gaz)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 167

PVC rdzeń spieniony (kanalizacja)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 169

PE100 RC (kanalizacja)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 170

PE100 RC (woda)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 171

KDWU 171 PVC (lita kanalizacja)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 172

PVC (woda)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 174

PE100 (woda)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 176

PVC (woda kształtki)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 179

PE100 (kanalizacja)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 179

PE80 (woda)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 181

PE80 (kanalizacja)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 182

Rury studzienne